News top

Az AAM egészségügyi ágazatának ügyfélköre az egészségügyi ellátásban érintett szereplőkre, valamint, - a velük való szoros kapcsolódás miatt- a felsőoktatási intézményekre terjed ki. Ennek megfelelően az ágazat ügyfelei az egészségügyi ellátást nyújtó, jelentősebb méretű szolgáltatók (kórházak, járóbeteg-szakellátók), az ellátáshoz gyógyszereket, műszereket, segédeszközöket szállító vállalatok, a teljes rendszer működését szabályozó és fenntartó országos hatáskörű állami szervek, valamint a felsőoktatás területén működő egyetemek és főiskolák. Bár az AAM indulásától voltak az ágazatban működő ügyfelei, az ágazat kiemelt kezelése a jelentős központi fejlesztések, valamint az EU-s források felhasználási lehetőségeinek megnyílásakor kezdődött. Ebben a rövid időszakban is több jelentős feladatot végeztünk, elsősorban informatikai rendszerek bevezetésének támogatásával.

Részletesen

Az egészségügyi ágazatban működő szervezeteknek egyre erősebb külső kényszerek és elvárások szorításában kell helytállniuk. Miközben a költségek folyamatosan emelkednek, s korlátozottak a gazdaság egészségügyre, illetve felsőoktatásra fordított kiadásai, addig a fogyasztók egyre jobb minőségű egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat követelnek. E két, látszólag ellentmondó kényszer a még meglévő belső hatékonysági tartalékok mozgósítására készteti az ágazati szereplőket, ami csak az információtechnológia és a korszerű szervezési módszerek alkalmazásával kezelhető. A legnagyobb fejlesztési feladatot az eddig szigetszerűen működő intézményrészek, intézmények közötti kapcsolatok kialakítása jelenti, ami elősegíti a jobb tervezhetőséget, az erőforrások hatékonyabb kihasználását és a szorosabb ellenőrzést.

Az ágazati szereplők törekvéseit segíti, hogy jelentős európai uniós forrásokhoz juthatnak, amelyek célirányos felhasználásával fejlesztési projekteket hajthatnak végre. A támogatás mellett azonban újabb kihívást jelent az egészségügyi és felsőoktatási intézmények számára az, hogy a projektekkel szemben szigorú végrehajtási és elszámolási feltételeket támasztanak.

Az információs rendszerekkel kapcsolatban egyre nagyobb hangsúlyt kap az adatvédelem és a biztonság kérdése. Az egészségügyi és oktatási ágazatban az ezzel kapcsolatos előírások szigorúsága újabb, speciális feladatok elé állítja az információs rendszerek fejlesztőit, bevezetőit, használóit.

Az AAM széles körű szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik nagy informatikai projektek előkészítésében, végrehajtásában, minőségbiztosításában, illetve informatikai rendszerek tervezésében, bevezetésében és auditálásában.

Sikertörténet

Egészségügyi Menedzsment Információs Rendszer sztenderdizálási, integrációs és implementációs stratégiájának kidolgozása a Kazah Egészségügyi Minisztérium számára.

A világ minden országában egyre nagyobb jelentősége van az egészségügyre fordítható erőforrások hatékony, és a népesség egészségi állapotának javítását mind nagyobb mértékben szolgáló elosztására. 

Ennek elengedhetetlen eleme egy olyan országos kiterjedésű információs rendszer, amely

  • egyrészt támogatja az egészségügyi elemzések elvégzését, és a tervezési döntések meghozatalát,
  • másrészt lehetővé teszi a páciensek életútját figyelembe vevő diagnózisok felállítását, és kezelések előírását.

 

Az AAM 2007-ben egy Világbanki tenderen nyerte el a nagyszabású kazahsztáni egészségfejlesztési tervekben szereplő informatikai rendszer stratégiai iránymeghatározásának lehetőségét.

Első feladatunk a - már egy ideje zajló fejlesztési - projekt elemzése volt, melynek során feltártuk és értékeltük a rendszer funkcionalitását, kapcsolódásait, valamint a bevezetési projekt működését. A megrendelő Világbank vezető egészségpolitikai szakértője Dominick S. Haazen a következőképpen jellemezte munkánkat:

"Ez az általam látott egyik legjobb elemzés a maga nemében! A 4. rész kiváló áttekintést és "útitervet" nyújt a kulcstényezőket illetően."

Az elemzés után tettük meg javaslatainkat, amelyek nemzetközi egészségügyi, rendszerfejlesztési és üzemeltetési sztenderdek alapjaira helyezték a fejlesztés és bevezetés további lépéseit.

Munkánk eredményeképpen a Kazah Egészségügyi Minisztérium eredményesen folytathatta a rendszer kifejlesztését és 2008-ban megtörtént a rendszer használatba vétele a pilot régiónak kijelölt fővárosban.

Szolgáltatásaink

Kapcsolódó tanácsadói szolgáltatásaink:

  • Projektmenedzsment és -finanszírozás. Fejlesztési projektek meghatározása, tervezése; projektek menedzselése, projektmenedzsment támogatása; projektek minőségbiztosítása.
  • Informatikai rendszerek fejlesztése, bevezetése. Követelmények specifikálása; rendszerek fejlesztése; fejlesztési projektek szakmai minőségbiztosítása; rendszerek tesztelése; rendszerekhez kapcsolódó folyamatfejlesztés.
  • Informatikai biztonság területén. Informatikai rendszerek biztonsági átvilágítása (audit), javaslatok megfogalmazása, biztonsági átvilágítás javaslatainak gyakorlatba ültetése.

Kiemelt referenciáink

  • Országos Egészségbiztosítási Pénztár - Informatikai rendszerek bevezetésekor a projektmenedzsment támogatása és minőségbiztosítása - 2006-2008.
  • Kazah Egészségügyi Minisztérium (a Világbank megbízásából) - Szabványosítási, integrációs és implementációs stratégia készítése az országos Egészségügyi Menedzsment Információs Rendszerhez - 2007.
  • Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar - Kari stratégia elkészítése - 2007.
  • Semmelweis Egyetem - SAP-bevezetés minőségbiztosítása - 2005-2006.

Ügyfeleink

Magyarország - Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Gyógyszerészeti Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Közép Európai Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Sanofi-Aventis, Diagnosticum, EGIS Gyógyszergyár, Novartis Hungária;

Kazahsztán - Ministry of Labour and Health;

Románia - Richter Gedeon;

A honlap utolsó módosításának időpontja: 2019.10.01