News top

Az AAM már hosszú évek óta lát el vezetési és informatikai tanácsadási feladatokat az energetikai és közmű szektorban, emellett az európai uniós előcsatlakozási időszaktól kezdődően részt vesz a pályázati rendszerek kialakításában, illetve pályázati projektek menedzselésében is. Az évek során szakértőink folyamatosan részt vettek projektekben, mind a piaci szereplőknél, mind a szabályozó hatóságoknál. Mint a szektort és folyamatait, piaci mechanizmusait és IT-rendszereit jól ismerő vállalkozás, egyik küldetésünknek tekintjük, hogy támogassuk ügyfeleinket felkészülésükben a változó környezet kihívásaira és lehetőségeire.

Részletesen

Az energetikai és közmű szektor világviszonylatban és Magyarországon is napjaink egyik stratégiai ágazatává vált, köszönhetően a különböző energiahordozók világgazdaságban betöltött egyre fontosabb szerepének. A folyamatosan növekvő energiaigények, és az ehhez kapcsolódó drasztikus áremelkedések hatására az elmúlt években a szektor korábban is meghatározó szereplői jelentős mértékben megerősítették az egyes helyi és regionális gazdaságokban betöltött pozícióikat.

Magyarországon a 90-es évek óta zajló privatizáció hatására az ágazatban napjainkra már meghatározó szerepet játszanak a magánszféra túlnyomórészt szakmai befektetői, köztük több multinacionális vállalat. A magánszektor szereplői mellett, kisebb mértékben ugyan, de részesedéssel bírnak a szektor egyes vállalataiban közigazgatási szereplők (például önkormányzatok) is.

Az energetikai szektor az ezredfordulót követően jelentős átalakuláson ment keresztül, s a törvényi szabályozók sem ugyanazok, mint voltak a 2000-es évek elején. Ennek következtében megváltoztak a piaci és vállalati folyamatok, struktúrák, vállalati felépítések, s ezek optimalizálása, hatékony átalakítása számos feladat elé állította a piaci szereplőket. Elég, ha csak a villamos energia- és földgázpiaci liberalizációra, a jogi és számviteli szétválasztás előírásaira, vagy a közüzem, mint kategória megszűnésére gondolunk. A változásoknak azonban még nincs végük, mivel a villamos energia piacának megnyitását követően a következő időszak fő feladata a földgázpiac megnyitása lesz az érintett vállalkozások számára.

Az energetikai és közszolgáltatói ágazat tehát a gazdaság változóban lévő területe. A változások során számos ponton mutatkozik igény azokra a tanácsadási szolgáltatásokra és megoldásokra, amelyeket az AAM nyújt mind a vezetési, mind az informatikai tanácsadás területén.

A piaci szereplőknek fel kell készülniük arra, hogy a változó piaci és vállalati környezetben megfeleljenek a hatékony költséggazdálkodás követelményeinek, szavatolják a biztonságos ellátást és üzletmenetük folytonosságát. Szükséges megfelelniük továbbá az informatikai kihívásoknak, ideértve a fogyasztók hatékony és minőségi kiszolgálását, a megfelelő értékesítési rendszerek kiépítését vagy az IT-rendszerek bevezetését, fejlesztését, korszerűsítését (például a legelterjedtebb iparági IT-rendszerként az SAP IS-U és a kapcsolódó rendszerek fejlesztését).

A közép- és délkelet-európai térség délebbre, keletebbre fekvő országaiban még csak most kezdődik meg a liberalizáció, illetve a piaci változások, versenyfeltételek megteremtésének előkészítése, több, állami kézben lévő energetikai cég privatizációja, valamint a vállalati struktúra és a folyamatok racionalizálása, optimalizálása a hatékonyságra törekvés érdekében. Emellett a régiónkban több országban jelenlévő nagy piaci szereplők, világcégek a hatékonyság érdekében folyamatosan igyekeznek összehangolni, integrálni a különböző országokban lévő vállalataik üzleti és IT-folyamatait, valamint informatikai rendszereit.

Tapasztalatunk és felméréseink szerint ügyfeleink a következő okok miatt választanak minket kezdeményezéseik támogatására az ágazatban:

 • Széles körű, ágazatspecifikus projekttapasztalatokkal rendelkezünk; szinte minden jelentős piaci szereplőnél láttunk el tanácsadási feladatokat, így a szektorra vonatkozó ismereteinket széles ügyfélbázisra alapulva alakítottuk ki;

 • A feladatok méretéhez és intenzitásához rugalmasan alkalmazkodni képes, jelentős méretű, stabil, kompetens energetikai szakembergárdát állítunk ki saját csapatunkból, s ezt, szükség estén, széles körű partneri körből ki is egészítjük;

 • Tanácsadási szolgáltatásaink mögött kipróbált, bizonyított módszerek állnak, amelyek részben a nemzetközi módszertanokat, részben saját, hazai és regionális tapasztalatainkat ötvözik.

Sikertörténet

E.ON Hungária Zrt: SAP bevezetés határidőre, költségkereten belül, az elvárt terjedelemben
Szakmai közreműködés és minőségbiztosítás az SAP rendszerek felkészítésében a villamosenergia piacnyitásra, és az új villamosenergia törvénynek (VET) való megfelelésre

AVET 2007. év közepi elfogadását követően, egy több éves folyamat végén, 2008. január 1-el befejeződött Magyarországon a villamosenergia piaci liberalizáció. A teljes piacnyitásra való üzleti felkészüléshez kapcsolódó nagyszámú IT fejlesztések végrehajtása egy kiemelt projekt keretében, két ütemben valósult meg az E.ON Hungária Zrt.-nél és annak leányvállalatainál. A projekt egy több mint 120 fős csapat munkáját koordinálta, akik igen szoros határidők betartása mellett végezték munkájukat, amelyben a koncepció kialakításától, a fejlesztéseken és teszteléseken keresztül minden kapcsolódó tevékenység elvégzésére sor került, SAP Classic és IS-U modulok tekintetében.

Az AAM folyamatos szakmai támogatást nyújtott és minőségbiztosítást végzett az E.ON Hungária Zrt. számára, azaz:

  • a teljes projekt életciklusa során képviseletük az üzleti oldali szakmai érdekeit, az átalakított folyamatokból tételesen levezethető informatikai igényeit;
  • részt vettünk a projekt több munkacsoportja feladatainak elvégzésében, bizonyos munkacsoportok vezetésében;
  • tesztmenedzsment támogatás nyújtottunk biztosítottuk a projekten belüli és társprojektekkel megvalósuló integrációt / információáramlást;
  • a projekt működéséről és a kockázatokról, azok javasolt kezelési módjáról időszakos minőségbiztosítói jelentésekben számoltunk be a Projektvezetés és a Projekt Felügyelő Bizottság részére;
  • projekt termékek minőségbiztosítása keretében az elkészült dokumentumokat véleményeztük az üzleti elvárásoknak való megfelelés, valamint az üzleti integráció megvalósulása szempontjából.

 

A munka során több szakterület munkáját koordinálták munkatársaink, beleértve a tesztelés támogatás munkacsoportot is. Ennek eredményeképpen zökkenőmentesen valósulhatott meg az új VET előírásainak megfelelő megoldások bevezetése az érintett SAP Classic és IS-U modulok esetében.

Szolgáltatásaink

Kapcsolódó tanácsadói szolgáltatásaink:

 • Szakmai és projektmenedzsment a villamos energia- és földgázpiac nyitására való felkészülésben. Segítjük ügyfeleinket a törvényi előírásoknak megfelelő szervezet és működés megtervezésében, az új szervezeti egységek és folyamatok kialakításában, az átmenetet támogató projekt megtervezésében. A projekt sikeres lebonyolítását projektmenedzsmenttel, minőségbiztosítással, oktatással, változáskezeléssel támogatjuk.

 • Szervezet- és folyamatfejlesztés, komplex működésfejlesztés. Segítjük ügyfeleinket üzleti folyamataik hatékonyságának javításában, a stratégiai átszervezések előkészítésében, tervezésében, végrehajtásában. Tevékenységünk kiterjed a meglévő üzleti folyamatok feltérképezésére, optimalizálására, mérhetővé tételére, valamint új szervezeti egységek kialakítására, működésük, folyamataik részletes megtervezésére, szabályzatok elkészítésére, azok oktatására és a bevezetés és változáskezelés támogatására.

 • Projekt- és programmenedzsment-kultúra és eljárásrend kialakítása, bevezetése. Projekttervezés és végrehajtás módszertanának alkalmazása, testre szabása, vállalati projektmenedzsment és a projektportfólió-menedzsmenttel kapcsolatos folyamatok, valamint szervezeti háttér (projektiroda) kialakítása, szabályzatok készítése, oktatás, a bevezetés támogatása, változáskezelés.

 • Üzletmenet-folytonosság biztosítása. Az üzleti folyamatokat fenyegető kockázatok feltárása, azok lehetséges kezelésének meghatározása, a vészhelyzeti működés rögzítése és a normál működésre való visszaállás forgatókönyvének kialakítása.

 • Az informatikai terület működésével kapcsolatos tanácsadás. Informatikai stratégia készítése az IT-jövőképtől a részletes középtávú akcióterv összeállításáig; IT-szervezetek működése: szervezet és folyamatok optimalizálása, outsourcing; az IT-architektúra menedzsmentje: egy nyilvántartást és workflow támogatást nyújtó célrendszer bevezetése, a konfigurációs adatbázis (CMDB) feltöltése.

 

Kapcsolódó informatikai fejlesztési és integrációs szolgáltatásaink:

 • Informatikai rendszerek. Vállalati információs rendszerek (SAP Classic / IS-U / EDM, CRM) bevezetésének szakmai támogatása és minőségbiztosítása: szállító-kiválasztás és tendermenedzsment, az IT-rendszer bevezetésének, fejlesztésének és tesztelésének szakmai támogatása, tesztelés menedzsment; projektmenedzsment, minőségbiztosítás.

 • Informatikai rendszerek fejlesztése, bevezetése. Követelmények specifikálása; rendszerek fejlesztése; fejlesztési projektek szakmai minőségbiztosítása; rendszerek tesztelése; rendszerekhez kapcsolódó folyamatfejlesztés

Kiemelt referenciáink

 • MAVIR - Belső szabályzati rendszer koncepciójának a kialakítása - 2007.
 • Magyar Energia Hivatal - Információ-szétválasztási, kezelési irányelvek tervezetének elkészítése - 2007.
 • MOL - Információbiztonsági stratégia kidolgozása - 2006 -2007.
 • E.On Hungária - Szakmai közreműködés és minőségbiztosítás az E.On Energiakereskedő Kft. SAP IS-U és EDM rendszer bevezetésében - 2005-2006.
 • E.On Hungária - A piacnyitás által érintett üzleti folyamatok kialakítása, és a kapcsolódó informatikai követelmények meghatározása - 2004-2005.
 • MAVIR - NIP (nyílt piaci) rendszer koncepciójának aktualizálása követelményeinek meghatározása, fejlesztés, jelenlegi állapot felmérése, továbbfejlesztési alternatívák megfogalmazása - 2004.
 • Magyar Áramszolgáltató - ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer kialakítása és bevezetése - 2003-2004.
 • Paksi Atomerőmű - Szakértői közreműködés a SAP R/3 bevezetési projektben, projektmenedzsment a vevő oldalán, a rendszer minőségbiztosítása - 2000-2001.
 • Fővárosi Gázművek - SLM-SLA koncepció kialakítása - 2007.
 • Fővárosi Közterület-fenntartó - Oracle Applications integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének minőségbiztosítása - 2000 -2003.

Ügyfeleink

Magyarország - Magyar Villamos Művek, Budapesti Elektromos Művek, Olajterv Holding, Shell Hungary, Energia Központ Kht, EMA-POWER Energiatermelő és Szolgáltató (fuzionálást követően jelenleg ISD POWER néven), Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító, Magyar Energia Hivatal, Magyar Áramszolgáltató, E.ON Hungária, E.ON Energiaszolgáltató, Mol Magyar Olaj- és Gázipari, Paksi Atomerőmű, Fővárosi Vízművek, Dél-magyarországi Áramszolgáltató (Démász), E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató, Fővárosi Gázművek, Fővárosi Közterület-fenntartó

A honlap utolsó módosításának időpontja: 2019.10.01