News top

Az AAM közigazgatási ágazata közel egyidős a magyarországi rendszerváltást követően kialakult közigazgatási rendszerrel. Az elmúlt másfél évtized valamennyi kormányzata alatt igen jelentős, több mint 500 emberévnyi közigazgatási tapasztalatot halmoztunk fel, és megtiszteltetésnek érezzük, ha ezt valamelyik jelenlegi, vagy jövőbeni ügyfelünk rendelkezésére bocsájthatjuk. Ügyfeleinket a problémaazonosítástól a projektötletek megfogalmazásán át a végrehajtásig segítjük. Közigazgatási ágazatunk szolgáltatásaival a közigazgatás valamennyi résztvevőjének kíván támogatást nyújtani: a központi, a területi és a helyi közigazgatási szerveknek, az önkormányzatoknak és az önkormányzati közigazgatási szerveknek, valamint ezek háttérintézményeinek.

Részletesen

A közigazgatás - mint az ország legjelentősebb "virtuális vállalata" - a hazai gazdaság legnagyobb költségvetésű és dolgozói létszámú gazdasági entitása. Nem elvitatva a privát szféra szerepét és jelentőségét, azt valljuk, hogy a közigazgatás adja a társadalom és a gazdaság vázrendszerét, és mint ilyenre, az AAM kiemelt figyelmet fordít hosszú évek óta, valamint elkötelezte magát a magyar közigazgatás korszerűsítésének segítése mellett.

Az ágazatot a 90-es évek eleje óta jelentős kihívások elé állította a működési környezet teljes átalakulása és számos egyéb külső kényszer, elvárás. A folyamatos evolúciós kényszerben egyre több és komplexebb feladatot kellett elvégezni csökkenő létszámmal, és egyre szorítóbb határidővel, így nemcsak az ágazatban dolgozóknak, hanem az ő munkájukat támogató külső szakértőknek is számos szakmai feladatnak kellett megfelelniük.

Szakértelmünkkel támogatott közigazgatási projektjeink nagysága a néhány millióstól a több tízmilliárdosig terjed; ezek mérete jelentős mértékben függ a projekt tárgyától, valamint abban betöltött szerepünktől.

A Magyarországon szerzett közigazgatási tapasztalatainkat - amelyet közel száz elégedett közigazgatási ügyfelünknél teljesített több mint félezer projektünk jól jellemez - sikeresen kamatoztatjuk számos külföldi (Románia, Macedónia, Bulgária, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Kazahsztán) közigazgatási projektben is. Sikeres munkáink között növekvő számban találhatóak az Európai Unió és a Világbank forrásaiból finanszírozott projektek.

A közigazgatás legfontosabb feladatai napjainkban az állampolgárok (ügyfelek) magas szintű kiszolgálása, az e-közigazgatás kiépítése, a hatékonyabb működés megteremtése (minél kisebb állam), az EU-s források megszerzése és megfelelő, hatékony felhasználásuk biztosítása. Hangsúlyos a tipikus nagy államigazgatási feladatok megbízható, költséghatékony lebonyolítása a csökkenő központi finanszírozás mellett.

Szolgáltatásaink

Kapcsolódó tanácsadói szolgáltatásaink:

 • Projektdefiníció és végrehajtás. Multiprojekt-menedzsment és programmenedzsment. A szállítók, illetve rendszerek kiválasztásának támogatása: beszerzések, valamint közbeszerzések szakmai előkészítésének és lebonyolításának támogatása az ügyfélnél;
 • Szabályozásokkal kapcsolatos tanácsadás. Előzetes szabályozási hatáselemzések, költség-haszon elemzések készítése.
 • Európai Unióval kapcsolatos szolgáltatások. Pályázatmenedzsment-tanácsadás, európai uniós projektek hatékony és szabályszerű végrehajtásának támogatása.
 • Önkormányzati szolgáltatások. A GVOP által finanszírozott e-önkormányzati rendszerek szakmai támogatása: informatikai alkalmazások adatvédelmi szempontú megfelelőségének vizsgálata, javaslat a szükséges feladatokra; kapcsolódó szabályzatok elkészítése; gazdasági hasznosíthatóságuk elemzése, illetve támogatási lehetőségek feltárása a fejlesztésükhöz. Önkormányzatok számára villamosenergia-beszerzési stratégia kialakítása.
 • Közigazgatási szervezetek működésével kapcsolatos szolgáltatások. Ügymenet-folytonosságot szavatoló (BCM) rendszer kialakítása: üzletmenet-folytonossági, valamint katasztrófa-elhárítási eljárások kialakítása, oktatása és tesztelése. Munkaköri leírások egységesítése kormányzati előírások alapján, informatikai támogatással. Infokommunikációs, e-kormányzati, e-közbeszerzési feladatok szakértői támogatása. Költségvetés-tervezési, gazdálkodási és kontrollingrendszerek koncepciójának meghatározása, valamint a kialakítás és a bevezetés szakmai támogatása.

 

Kapcsolódó informatikai fejlesztési és integrációs szolgáltatásaink:

 • Architektúra menedzsment. Egyedi célszoftver segítségével informatikai rendszerek hatékony üzemeltetésének, architektúrájuk megtervezésének, valamint változáskezelésének támogatása.
 • Informatikai rendszerek. A rendszerek tervezésének, beszerzésének, bevezetésének támogatása és minőségbiztosítása.
 • Informatikai alkalmazásfejlesztés. Ügyviteli rendszerek, dokumentummenedzsment-alkalmazások és munkafolyamat-támogató rendszerek fejlesztése keretrendszerben vagy egyedileg.

Kiemelt referenciáink

 • Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Költségvetési Főosztálya - új működési rend és informatikai környezet kialakításának, valamint a kiemelt fejlesztési projektek szakértői támogatása - 2008.
 • Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - Országgyűlési (2002, 2006), önkormányzati (2002, 2006) és EU parlamenti képviselőválasztások (2004), valamint népszavazások (2003, 2004, 2008) teljes körű projektmenedzsment-támogatása (informatikai és kapcsolódó projektek tervezése és végrehajtásának koordinálása, közbeszerzések menedzselése) - 2002-2008.
 • Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma - A Schengen Alap felhasználásához kötődő projektek menedzsment támogatása és minőségbiztosítása - 2007.
 • Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal - az elektronikus önkormányzati szolgáltatások fejlesztését célzó projekt projektmenedzsment támogatása és minőségbiztosítása - 2007.
 • Foglalkoztatási Hivatal - integrált informatikai rendszer bevezetésének projektmenedzsment-támogatása a megrendelőnél, valamint a termék és a projektfolyamat minőségbiztosítási és informatikai szakértői támogatása - 2006.
 • Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - GVOP pályázat kapcsán bevezetett integrált informatikai rendszer projektmenedzsmentje, minőségbiztosítási és oktatási tevékenységének ellátása - 2006.
 • Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - GVOP pályázat kapcsán bevezetett integrált informatikai rendszer projektmenedzsmentje, minőségbiztosítási és oktatási tevékenységének ellátása - 2006.
 • Foglalkoztatási Hivatal - a középtávú informatikai stratégia átdolgozása az új informatikai rendszerbe való átmenet részletes megtervezésével - 2005.
 • Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal - ügyfélszolgálati koncepció és contact center rendszerének kiválasztása, valamint bevezetésének támogatása - 2004.
 • Oktatási Minisztérium - A magyarországi diákhitel-rendszer kialakítása (koncepció, üzleti modell, logikai és fizikai IT-rendszerterv, követelményelemzés és szállító-kiválasztás) - 2001.

Ügyfeleink

Magyarország - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Állami Számvevőszék, Baranya Megyei Munkaügyi Központ, Baranya Megyei Önkormányzat, Békéscsaba Önkormányzata, Belügyminisztérium, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, Budapest-Újbuda Polgármesteri Hivatal, Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal, Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Költségvetési Főosztálya, Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Kétújfalu Község Önkormányzata, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Központi Statisztikai Hivatal, Magyar Energia Hivatal, Magyar Országgyűlés Hivatal, Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal, Miniszterelnöki Hivatal, Nemzeti Autópálya, Nemzeti Családügyi és Szociálpolitikai Intézet, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Hírközlési Hatóság, Oktatási Minisztérium, Országgyűlési Biztosok Hivatala, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Somogy Megyei Munkaügyi Központ, Sopron Önkormányzata, Széchenyi István Egyetem, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.; Románia - Ministry of Finance;

Bulgária - Ministry of Regional Development and Public Works, National Institute of Statistics;

Bosznia és Hercegovina - Directore for Civil Aviation;

Macedónia - Agency for Electronic Communications (AEC), Ministry for Transport and Communications (MTC), Ministry of Interior, Police Border Service, Ministry of Labor and Social Policy of the Republic of Macedonia;

Szerbia - Ministry of Finance;

Kazahsztán - Ministry of Labour and Health.

A honlap utolsó módosításának időpontja: 2019.10.01