News top

Az erősödő verseny, a gazdasági válság, a szigorodó nemzetközi szabályozásoknak való megfelelés kényszere egyre komolyabb kihívásokat jelent a pénzintézetek számára, melyeknél a költséghatékony működés egyre inkább létszükségletté válik. Az AAM ezen igények figyelembe vételével alakította ki szolgáltatásait a közép- és délkelet-európai pénzintézeti ügyfelei számára, melyek igénybevételével azok sikeresen küzdhetik le ezen akadályokat.

Részletesen

Tanácsadóink többéves tapasztalatára támaszkodva az AAM vállalja komplex üzleti és IT projektjeinek menedzsmentjét, illetve ezek lebonyolításának támogatását (pl. projektiroda működtetése). Sikeres projektjeink között található többek között CRM rendszer bevezetése, vállalati kockázatkezelési rendszer, illetve hitelezést támogató rendszerek, banki számlavezető rendszerek bevezetésének támogatása, illetve a kiválasztott rendszerek bevezetése során projektiroda működtetése.

Ügyfeleink működési hatékonyságának növeléséhez a vállalat üzleti folyamatait az ügyfél igényeinek megfelelő eszközzel (pl. MEGA, ARIS, MS Visio) modellezzük, melyet ezek után nemzetközileg is elismert módszertanok (pl. Six Sigma, Lean) segítségével fejlesztünk hatékonyabbá.

Az AAM emellett széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik Üzletmenet-folytonossági (BCP) és katasztrófa-elhárítási tervek (DRP) kialakítása, valamint a kockázatkezelés („forensics”, „revenue assurance”, vállalati visszaélés és csalás-felderítés) területén is.

Tanácsadóink kompetenciái kiterjednek a Vállalati Architektúra Menedzsment (Enterprise Architecture Management – EAM) területére is, melynek elterjedt nemzetközi módszertanaiban és ajánlásaiban (pl. TOGAF, Zachman, PEAF, ITIL) jártasságot szereztek. Az architektúra menedzsment segítséget nyújt ügyfeleinknek a tudatos kockázatkezeléshez, üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-elhárítási terveik kidolgozásához, a projektek megtervezéséhez, azok túlfutásának elemzéséhez, valamint az architektúrában rejlő szinergiák kihasználásához, a rendszerek konszolidációjához.

Az AAM szakértői napjaink egyik legsürgetőbb banki problémájának megoldására, a kártyavisszaélésekre is kínálnak megoldást: széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek a kártyatársaságok által megkövetelt PCI DSS audit projektek teljeskörű menedzselésében. A PCI DSS szabványnak megfelelő működés lehetővé teszi a tudatos kockázatmenedzsmentet, a kártyaadatokkal kapcsolatos visszaélések által okozott veszteségek minimalizálását és ezáltal a vállalati image megőrzését. Az auditot szoros együttműködésben végezzük partnercégünkkel – Trustwave – mely biztosítja a PCI DSS audit során feltárt hiányosságok határidőre történő pótlását, melynek eredményeként Ügyfeleink költséghatékonyan, a lehető legrövidebb idő alatt szerezhetik meg tanúsítványukat, jelentősen csökkentve ezáltal biztonsági kockázataikat, és a hatósági büntetések valószínűségét.

Sikertörténet

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) elvárásainak megfelelő Felhasználói hozzáférés- és jogosultságkezelést szolgáló rendszer (Identity Management) bevezetése és működtetése egy magyar banknál

Magyarországon alapvető elvárás egy hitelintézet számára, hogy működtessen Felhasználói hozzáférés- és jogosultságkezelést szolgáló rendszert. Ügyfelünknek ezen felül az is célja volt, hogy biztosítsa a biztonsági esemény és policy menedzsment szolgáltatásait, és egyben csökkentse az audit-költségeket. A Felhasználói hozzáférés- és jogosultságkezelést szolgáló rendszer kiválasztásában az AAM-ot választotta társul.

A bank számára hatékony megoldást jelentett a BMC (egy vezető vállalatirányítási-rendszer szállító) Felhasználói hozzáférés- és jogosultságkezelést szolgáló rendszerének bevezetése, amely meghatározza és biztosítja az intézkedési folyamatot, policy-alapú eseménymenedzsmentet és az auditálást. Az egész cégre kiterjedő identitás- és jogosultság-kezelést biztosít, valamint részletes jelentésekkel és esemény-alapú riasztásokkal segíti a szabályozási követelményeknek, pl.: BaseI II-nek való megfelelést.

A sikeres implementáció révén a Bank költségeket és kockázatot tudott csökkenteni, valamint időt takarított meg, miközben az üzleti eszközei védelmét biztosította.

Az AAM által végzett tevékenységek:

 • Informatikai rendszerekkel szemben követelmények meghatározása
 • Projektmenedzsment, projektadminisztráció
 • Implementációs terv készítése
 • Felhasználói profilok elemzése
 • Felhasználói profilok javítása
 • Inaktív felhasználók jogosultság-vesztési folyamatának meghatározása
 • Az identitás-menedzsment felhasználói és adminisztrációs interfészeinek definiálása, összhangban a céges és jelszó-menedzsment igényekkel
 • A BMC CONTROL-SA-t azonosítás-menedzsment eszközként való használati módjának meghatározása
 • Alap azonosítás-kezelő konfiguráció meghatározása és a szabályozásnak megfelelő menedzselése
 • Tesztmenedzsment
 • Környezetmenedzsment
 • Adattisztítás, adatmigráció (adatmodellezés)
 • Üzembe helyezés (rendszerek éles üzemi átállítása), üzemeltetési szabályozás
 • Felhasználói oktatások
 • Informatikai rendszerekhez kapcsolódó dokumentációk készítése
 • Üzleti hatáselemzések készítése
 • Termék/szolgáltatás jövedelmezőség számítás
 • Informatikai architektúra tervezés
 • Teljesítményértékelési rendszer kialakítása (szervezeti és egyéni szinten)
 • Kockázat-alapú folyamatmenedzsment

Szolgáltatásaink

Kapcsolódó tanácsadói szolgáltatásaink:

 • Folyamat- és szervezetfejlesztés. Üzleti folyamatok fejlesztése, optimalizálása: lakossági- és vállalati hitelezési, ingatlan- és gépjármű lízing folyamatok, bankkártya kibocsátás elszámolás, POS és ATM készülékekhez kapcsolódó folyamatok, informatikai fejlesztés és üzemeltetés.
 • Front- és back office területek szervezetfejlesztése. Követelmények feltérképezése, szervezet és folyamatok megtervezése, szabályzatok elkészítése, új folyamatok oktatása, változáskezelés támogatása.
 • Fiókhálózat működésének kialakítása. Fiókhálózati szervezet és folyamatok megtervezése, megvalósítás tervezése, projektmenedzsmentje, támogatása, szabályzatok készítése, oktatás, minőségbiztosítás, változáskezelés támogatása.
 • Banki kontrolling és vezetői információs rendszerek kialakítása. Üzleti stratégia, működés és vezetői igények alapján a követelmények specifikálása, megvalósítás tervezése, szakmai minőségbiztosítása, kapcsolódó folyamatok fejlesztése.
 • Jogszabályi, felügyeleti beszámolási kötelezettségeknek történő megfelelés biztosítása. Banki jelentés-szolgálat feltérképezése, fejlesztése, pénzügyi bűncselekmények, pénzmosás törvényi megfelelés biztosítása, üzletmenet-folytonossági rendszer (BCM) kialakítása és bevezetése, IFRS konszolidáció előfeltétel rendszer auditálása, központi felhasználó adminisztrációs rendszer (EUA) bevezetése: e területeken segítünk a megfelelés követelményeinek pontos specifikálásában, felmérjük a jelenlegi folyamatok és rendszerek alkalmasságát, meghatározzuk a fejlesztendő, javítandó területeket, elkészítünk konkrét fejlesztési terveket, és támogatást nyújtunk a megvalósításban, projektmenedzsment, rendszerfejlesztés, minőségbiztosítás, auditálás területén.

 

Kapcsolódó informatikai fejlesztési és integrációs szolgáltatásaink:

 • Banki informatikai rendszerek bevezetése. Integrált számlavezető rendszerek, kockázatkezelő rendszerek, CRM és adattárház rendszerek, kártyarendszerek, munkafolyamatokat támogató rendszerek kiválasztásának, fejlesztésének, bevezetésének támogatása: követelmények specifikálása; rendszerek fejlesztése; fejlesztési és bevezetési projektek szakmai minőségbiztosítása; rendszerek tesztelése; rendszerekhez kapcsolódó folyamatfejlesztés.

Ügyfeleink

Magyarország - AEGON Magyarország, Agrár - Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Allianz Hungária Biztosító, Bankközi Informatika Szolgáltató, Budapest Bank, Budapesti Értéktôzsde, CIB Bank, CIB Lízing Csoport, Citibank, Diákhitel Központ, Erste Bank Hungary, FHB Jelzálogbank, Fundamenta-Lakáskassza, Inter-Európa Bank, Kereskedelmi és Hitelbank, K&H Biztosító, Központi Elszámolóház és Értéktár, Magyar Cetelem Bank, Magyar Exporthitel Biztosító, Magyar Fejlesztési Bank, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Posta Biztosító, Magyar Posta Életbiztosító, Magyar Takarékszövetkezeti Bank, MKB Bank, MKB-Euroleasing, Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, OTP Bank, OTP Bank Romania, OTP Garancia Biztosító, OTP Hungaro-Projekt, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank Hungary, Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet

A honlap utolsó módosításának időpontja: 2019.10.01