News top

Az AAM immár másfél évtizede segíti a gazdaság és a közigazgatás szinte valamennyi területén működő ügyfeleit hatékony, átlátható, ésszerű szervezeti működés kialakításában, javításában, nagy fejlesztési projektek és programok menedzselésében. Közreműködésünk eredményeként mind a piaci, mind az állami vezető cégek közelebb kerülhetnek kitűzött szervezeti céljaik eléréséhez. Az AAM szakembereinek széles körű és megbízható iparági ismeretei és tapasztalatai jelentik a biztosítékot, hogy valódi elméleti és gyakorlati értéket tudunk teremteni partnereink számára régió-szerte.

Az AAM általános jellegű, iparág-specifikus és egyben széles körű szolgáltatásokat nyújt a következő négy kulcsfontosságú ágazatban: közigazgatás, egészségügy, pénzügyi szolgáltatások, illetve energetika és közművek.

Munkacsoportjaink hatékonyan alkalmazzák ágazat-specifikus, gyakorlati tudásukat, illetve az átfogó elméleti módszertani megközelítéseket. Ez a többoldalú megközelítés nagyban hozzájárul sikereinkhez, mivel lehetővé teszi a felmerülő problémák és kihívások teljesebb átlátását, objektív értékelését és megoldását. Nálunk követelmény a magas szintű szakmai és iparági ismeretek mellett a gyakorlaton edződött, alkalmazkodni képes tudás.

Szolgáltatásaink, tudásunk, tapasztalatunk, és a fenti megközelítésmódunk sikerének indikátora, hogy a hazai környezetben megszerzett kompetenciáinkat és gyakorlatunkat képesek vagyunk eredményesen alkalmazni a régió más országaiban is. Növekedési stratégiánkat így a specializált, könnyen megragadható és átültethető üzletági ismereteinkre alapozzuk.

Közigazgatás - elkötelezettség a korszerű közigazgatás mellett

Az AAM közigazgatási ágazata közel egyidős a magyarországi rendszerváltást követően kialakult közigazgatási rendszerrel. Bár a közigazgatás adja a társadalom és a gazdaság vázrendszerét, valamint ez a hazai gazdaság legnagyobb költségvetésű és dolgozói létszámú entitása, egyre több kihívással kell megküzdenie. Mind komolyabb igényként jelenik meg a piaci sikereken edződött társadalom felé való hasonló mértékű teljesítmény- és költséghatékonyság. A folyamatos evolúciós kényszerben egyre több és komplexebb feladatot kell elvégeznie csökkenő létszám és csökkenő finanszírozás mellett. Ugyanakkor az ágazat lehetőségei is megújulnak mind az informatikai korszerűsítés, mind pedig a szervezeti működés ésszerűsítése terén. Az AAM kiemelt figyelmet fordít erre az ágazatra és elkötelezett a magyar közigazgatás korszerűsítésének segítése mellett.

A Magyarországon szerzett közigazgatási tapasztalatainkat - amelyeket közel száz elégedett ügyfelünknél teljesített több mint félezer projektünk jellemez - sikeresen kamatoztatjuk számos külföldi - román, macedón, bolgár, bosznia-hercegovinai, szerb, kazah - közigazgatási projektben is. Bár fontos a globális kérdések hasonló megközelítése, szakembereink tudják azt is, hogy a helyi és nemzeti különbségekre való érzékenység ugyanolyan fontos. Ezért stratégiai terveinknek megfelelően több, helyi kompetenciával és tudással is rendelkező leányvállalat megalapítását tervezzük a régióban.

Egészségügy és oktatás - forráshiány és hatékonyság

Miközben a költségek folyamatosan emelkednek, s korlátozottak a gazdaság egészségügyre, illetve felsőoktatásra fordított kiadásai, addig a "fogyasztók" egyre jobb minőségű egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat követelnek. E két látszólag ellentmondó kényszer a még meglévő belső hatékonysági tartalékok mozgósítására készteti az ágazati szereplőket. Meggyőződésünk szerint ez csak az információtechnológia és a korszerű szervezési módszerek alkalmazásával kezelhető megnyugtatóan.

Az egészségügyi rendszerben való működésünk lefedi a teljes ágazatot annak minden szereplőjével együtt, az ágazati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóktól az országos hatáskörű állami szervezeteken keresztül a felsőoktatás területén működő egyetemekig.

Az ágazati szereplők törekvéseit segítik a jelentős európai uniós források, amelyek célirányos felhasználásával olyan fontos és komplex fejlesztési projekteket hajthatnak végre, mint a működés javítása, és korszerű informatikai megoldások bevezetése. Az ezekre a projektekre jellemző szigorú végrehajtási és elszámolási feltételek azonban fokozott projektmenedzselési feladatokat és követelményeket is rónak a szereplőkre. Ebben az AAM, széles körű módszertani és gyakorlati kompetenciájára támaszkodva, hatékony segítséget tud nyújtani.

Energetika és közüzem

A stratégiai jelentőségű energetikai és közmű szektor világviszonylatban és Magyarországon is egy sor, újonnan jelentkező kihívásra keresi a választ. Ez elsősorban a növekvő energiaigényeknek valamint a csökkenő források okán jelentkező diverzifikációs igényeknek köszönhető. Megváltoztak a piaci és vállalati folyamatok, struktúrák, vállalati felépítések s a törvényi szabályozók sem ugyanazok, mint voltak a 2000-es évek elején.

A piaci szereplőknek fel kell készülniük arra, hogy a változó piaci és vállalati környezetben megfeleljenek a hatékony költséggazdálkodás követelményeinek, szavatolják a biztonságos ellátást és üzletmenetük folytonosságát, valamint megfeleljenek a szabályozási környezet változásainak.

A közép- és délkelet-európai térség délebbre, keletebbre fekvő országaiban most kezdődik meg a liberalizáció, illetve a piaci változások, versenyfeltételek megteremtésének előkészítése, több, állami kézben lévő energetikai cég privatizációja, valamint a vállalati struktúra és a folyamatok racionalizálása, optimalizálása a hatékonyságra törekvés érdekében. Emellett a régiónkban több országban jelenlévő nagy piaci szereplők, világcégek a hatékonyság érdekében folyamatosan igyekeznek összehangolni, integrálni a különböző országokban lévő vállalataik üzleti és IT-folyamatait, valamint informatikai rendszereit.

Az évek során az AAM szakértői folyamatosan részt vettek projektekben mind a piaci szereplőknél, mind a szabályozó hatóságoknál. Mint a szektort és folyamatait, piaci mechanizmusait és IT-rendszereit jól ismerő vállalkozás, egyik küldetésünknek tekintjük, hogy támogassuk ügyfeleinket felkészülésükben a változó környezet kihívásaira és lehetőségeire.

Pénzügyi szolgáltatások - hatékonyság és biztonság

Az erősödő verseny, a gazdasági válság, a szigorodó nemzetközi szabályozásoknak való megfelelés kényszere egyre komolyabb kihívásokat jelent a pénzintézetek számára, melyeknél a költséghatékony működés egyre inkább létszükségletté válik. Az AAM ezen igények figyelembe vételével alakította ki szolgáltatásait a közép- és délkelet-európai pénzintézeti ügyfelei számára, melyek igénybevételével azok sikeresen küzdhetik le ezen akadályokat.

Tanácsadóink többéves tapasztalatára támaszkodva az AAM vállalja komplex üzleti és IT projektjeinek menedzsmentjét, illetve ezek lebonyolításának támogatását (pl. projektiroda működtetése). Sikeres projektjeink között található többek között CRM rendszer bevezetése, vállalati kockázatkezelési rendszer, illetve hitelezést támogató rendszerek, banki számlavezető rendszerek bevezetésének támogatása, illetve a kiválasztott rendszerek bevezetése során projektiroda működtetése.

Telekommunikáció - szabályozói nyomás és egyre specifikusabb fogyasztói igények

A robbanásszerű technológiai fejlődésnek köszönhetően az elmúlt 15-20 évben a távközlési és a médiapiac a gazdaság egyik legdinamikusabban változó, fejlődő ágazatává vált. A távközlési szektor az AAM esetében is több mint 15 éves múltra tekint vissza. Az elmúlt években számos jelentős projekt keretében segítettünk az összes jelentős mai távközlési piaci szereplőnek és iparági szabályozó hatóságnak: többek között CRM-rendszert vezettünk be, központosított beszerzési rendszert alakítottunk ki és BPR-támogatást nyújtottunk.

Az üzletág célja, hogy szakmailag támogassa elsősorban a hazai, valamint a kelet- és közép-európai távközlési- és médiapiac szereplőit a további üzleti fejlődésben, illetve támogatást adjon a XXI. század olyan új kihívásaival szemben mint az extenzív növekedési lehetőségek megcsappanása, a korábbi vertikális (vezetékes, mobil, kábel-tv stb.) üzletek átjárhatósága, illetve például a műsorszóró és tartalomszolgáltató cégek távközlési piacra való belépése.

A honlap utolsó módosításának időpontja: 2019.10.01