News top

Az Ügyfeleink versenyképességének növelése a fejlesztési források hatékony felhasználásával.

AMIBEN SEGÍTHETÜNK

 • Hazai és közösségi program- és konstrukció értékelések:
  • NFT és ÚMFT ex post és on-going értékelések: ROP, GVOP, ÁROP, EKOP, GOP ÚMVP mid-term értékelések:
  • ÚMVP mid-term értékelés; hatásindikátor értékelések
 • Intézményrendszeri és eljárásrendi fejlesztések:
  • ÚMFT és ÚSZT programok: üzleti folyamatok felülvizsgálata; Közreműködő Szervezetek finanszírozási rendszerének felülvizsgálata és fejlesztése; EKOP forrásmentési akcióterv kidolgozása; szabályozási kötöttségek és végrehajtási funkciók értékelése
  • Széchenyi 2020 és VP programok: egységes eljárásrendi szabályozás kialakítása; egyszerűsített költség-elszámolási megoldások kidolgozása
 • Támogató rendszerek értékelése és fejlesztése:
  • EMIR fejlesztési stratégia kidolgozása
  • ÚMVP monitoring rendszer koncepció kidolgozása
 • Fejlesztéspolitikai stratégiai tanácsadás:
  • Fejlesztéspolitikai és közpolitikai stratégiaalkotás
Fejlesztéspolitikai tanácsadás

AMI MEGKÜLÖNBÖZTET MINKET

 • Stratégiai szemlélet: A hazai fejlesztési forrásfelhasználás operatív (projekt szint) és stratégiai szinten (fejlesztéspolitika, ágazatpolitika) járatos szakértőink partnerei lesznek a fejlesztési forrásmenedzsment valamennyi területén.
 • Országos hatókörű, ágazatspecifikus programok tervezésében és értékelésében való közreműködés: Az elmúlt 20 évben végrehajtott regionális és hazai meghatározó projektekben, programok tervezésében, megvalósításában és értékelésében szerzett tapasztalatunkat átültetjük a gyakorlatba.
 • Tervezés az eredmények alapján: A piacon kiemelkedő hazai és közösségi program-, és konstrukció értékelési tapasztalatunkat felhasználjuk a fejlesztések tervezése során.

FÓKUSZOK

Az Ön igényeinek megfelelően tervezzük meg a közös munkánk eredménytermékeit.

 • Értékelés: Fejlesztési programok megvalósításának értékelése.
 • Stratégia: Fejlesztéspolitikai és ágazatspecifikus stratégia alkotás.
 • Eljárásrend: Eljárásrendek kialakítása és bevezetés támogatás.
 • Támogató rendszer: Támogató eszközrendszer tervezése, továbbfejlesztés tervezése, megvalósítás támogatása.

STRUKTURÁLT LÉPÉSEK

 • Ex ante, on-going, mid-term és ex post értékelések.
 • Statisztikai és ökonometriai elemzések.
 • Lean folyamatfejlesztés, BPM folyamatmenedzsment.
 • Szakpolitikai stratégiai elemzések.
A honlap utolsó módosításának időpontja: 2019.10.01