News top

Közös célunk: Irányba állított és versenyképes szervezet

AMIBEN SEGÍTHETÜNK

 • A szervezet alapkompetenciára építő versenyelőny: Hiszünk abban, hogy a sikeres stratégiaalkotás a szervezet alapkompetenciára építő testreszabott fejlesztési irányok kijelölése. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat megfelelő mértékben figyelembe véve, a szervezet egyéni hangjának és értékeinek fejlesztése a célunk a stratégiai irányok kijelölése során.
 • Megalapozott döntések: Feladatunk, hogy a szervezet felsővezetőinek a mindennapok során egyszerűen működtethető döntési és irányítási struktúrákat biztosítsunk a gyors, alátámasztott és hatékony döntés-hozatalt célozva.
 • Mérhető eredmények: A stratégia megvalósításának koordinálása során elengedhetetlen, hogy a stratégia eredményessége minden pillanatban mérhető és finomhangolható legyen. A stratégiai célrendszerhez számszerűsíthető mutatókat és célértékeket rendelünk a teljesítmény értékelése céljából.
 • Munkatársi támogatás és elkötelezettség: A munkatársak támogatásának és elkötelezettségének biztosítása elengedhetetlen a szervezet stratégiájának megvalósítása során. A vezetők számára kidolgozásra kerülő változásmenedzsment akciótervünk garantálja a célcsoport specifikus kommunikációt és a munkatársak felkészítését a tervezett változásokra.

 

Üzleti célokat kiszolgáló operációs stratégiák és működés transzformáció

 

AMI MEGKÜLÖNBÖZTET MINKET

 • Testreszabott megoldások: Az AAM elkötelezett az Ügyfél igényeknek és -elvárásoknak megfelelő, nemzetközi sztenderdek szerint felépített, testreszabott módszertanok alkalmazásában.
 • Széleskörű kompetenciabázis: Több, mint 100 főből álló tanácsadói bázisunkban mind ágazatspecifikus, mint funkcionális területi stratégia alkotásban jártas szakértőkkel rendelkezünk.
 • Implementációs támogatás: Az Ügyfeleinket mind a stratégiai irányok megalkotásában, mind azok megvalósításában támogatjuk.

FÓKUSZOK

Az Ön igényeinek megfelelően tervezzük meg a közös munkánk eredménytermékeit.

 • Vállalati stratégia: Kialakítjuk a hatékony szervezeti működés kereteit transzparens és egyszerű belső döntési struktúrák, működési mechanizmusok felépítésével.
 • Üzleti stratégia: Versenyképessé tesszük szervezetét a megfelelő piacra lépési és termékstratégiai akciók tervezésével.
 • Funkcionális stratégia: Kialakítjuk a felsővezetői kézben irányítható funkcionális területi működés feltételrendszerét. A funkcionális területek célrendszere és fejlesztése stratégiai szinten összehangolt.

STRUKTURÁLT LÉPÉSEK

 • Helyzet- és igényfelmérés - Jelenlegi relevanciával bíró projektek felmérése, erőforrások, kompetenciák felmérése, releváns szabályozói környezet felmérése.
 • Kapcsolódó piaci trendek, benchmarkok felmérése, elemzése.
 • Stratégiai koncepció megtervezése, koncepcióalkotás.
 • Jövőkép, fejlesztési célok összegyűjtése, fejlesztési irányok meghatározása, fejlesztési akciótervek megtervezése – projekt ütemtervek megalkotása.
 • Megvalósító projektek megvalósításának támogatása, minőségbiztosítása.
A honlap utolsó módosításának időpontja: 2019.10.01