News top

Jó projekteket, jól csinálni

 

AMIBEN SEGÍTHETÜNK

 • Fejlesztési források tudatos és hatékony felhasználása: A fejlesztési forrásallokációs modell kialakítása és bevezetése keretet ad a forrástervezésnek és biztosítja a források felhasználásának követését.
 • A legjobb projektek megvalósítása: A fejlesztési portfoliómenedzsment egyik legnagyobb kihívása a projektek összehasonlíthatóságának biztosítása. A testreszabott projekt értékelési módszertanunk alkalmazásával biztosítjuk, hogy a legnagyobb hasznot hozó projektek kerüljenek a legnagyobb prioritással a fejlesztési portfólióba.
 • A funkcionális és projektszerű működés összehangolása: Hiszünk abban, hogy a projektek, programok megvalósítása az operációs feladatok tiszteletben tartása mellett is megvalósítható. Célunk, hogy kialakítsuk azokat a működési és irányítási mechanizmusokat, melyek biztosítják a hatékony együttműködést és az erőforrás allokációt a projektek megvalósítása során.
 • Projekttípusok szerinti folyamatok és eszközök alkalmazása: Bevált gyakorlatunk, hogy a projektek komplexitásának és jellegének megfelelő projekt lefutás és eszközrendszer tervezésével biztosítjuk, hogy a lehető leghatékonyabban, felesleges adminisztráció nélkül valósuljanak meg a projektek.

 

Fejlesztési portfólió-, program- és projektmenedzsment

AMI MEGKÜLÖNBÖZTET MINKET

 • Lépcsőzetesen felépített struktúrák. Az ügyféligényeknek és elvárásoknak megfelelő, nemzetközi sztenderdek szerint felépített, testreszabott érettségi modellek és akciótervek a fokozatos kialakítást és továbbfejlesztés lehetőségét szolgálják.
 • Mérhető eredményesség. A fejlesztéskoordinációs keretrendszer kialakításának eredményei már a bevezetés évében számszerűsíthetők és felsővezetői szinten kommunikálhatók.
 • Szervezeti beágyazódás támogatása. A portfólió-, program- és projektmenedzsment működési keretek tervezése során a pénzügyi kontrolling, folyamatfejlesztési, informatikai eszközrendszer bevezetési, változáskezelési és szabályozásmenedzsment kérdésekben jártas szakértőink támogatásával garantáljuk a sikeres szervezeti integrációt.

FÓKUSZOK

Az Ön igényeinek megfelelően tervezzük meg a közös munkánk eredménytermékeit.

 • Fejlesztési portfóliómenedzsment: A fejlesztési forrásaink leghatékonyabb felhasználásának biztosítása.
 • Programmenedzsment: Komplex programok megvalósításának tervezése, a feladatok, határidők összehangolásának biztosításával.
 • Projektmenedzsment: Fejlesztések megvalósítása hatékonyan, felesleges adminisztráció nélkül.

STRUKTURÁLT LÉPÉSEK

 • Fejlesztéskoordinációs definíciós rendszer kialakítása.
 • Projekt és program típusok meghatározása.
 • Portfólió-, program- és projektmenedzsment folyamatok és eszközrendszer tervezése, szabályozók kialakítása.
 • Változásmenedzsment- portfólió-tudatosság fejlesztése és a működési integráció támogatása.
A honlap utolsó módosításának időpontja: 2019.10.01